INTERIM VASTGOEDADVIES

Binnen uw organisatie kan behoefte bestaan aan de tijdelijke inzet van een professionele interim vastgoedadviseur. Te denken valt aan tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte of verlof of voor de aansturing van vastgoedprocessen.Wij kunnen uw organisatie onder andere tijdelijk ondersteunen op het gebied van:

 

  • strategische en operationele huisvestingsvraagstukken

  • de tijdelijke inzet van specifieke vastgoedkennis 

  • inventarisatie en optimalisatie van huurovereenkomsten

  • taxaties

  • portfoliomanagement

  • transactiemanagement

  • contractmanagement

  • verwerving

  • beheer

 

Op basis van een briefing wordt een plan van aanpak gepresenteerd en vervolgens door ons binnen uw organisatie uitgevoerd.