VASTGOEDADVIES

Wij adviseren bedrijven bij alle aspecten met betrekking tot bedrijfshuisvesting. Zoals onder andere:

 

 • het optimaliseren van de huisvestingsstrategie 

 • inventarisatie van lopende huurcontracten

 • heronderhandeling van lopende huurovereenkomsten

 • het opstellen van huur- en koopovereenkomsten

 • onderhandelingen

 • taxaties

 • servicekosten analyse

 • onderverhuur en indeplaatsstelling

 • WOZ

 • analyse huur of koop

 • sale & lease back

 • huurprijsherzieningen winkelruimte (art 7:303 BW)

 • tussentijdse beëindiging van huurovereenkomsten (middels afkoop / verhuur / onderverhuur)

 • bemiddeling bij conflicten met verhuurder

 • het afstoten van vastgoed